Dla lekarzy

Dla lekarzy

Informacje dla otolaryngologów, alergologów,

lekarzy rodzinnych oraz pozostałych lekarzy

 

!!! Najbardziej ekonomiczny system płukania nosa i zatok w Polsce !!!

Pacjent inwestuje w 1 dzbanek Rhino Horn™ raz na całe życie.

Dzbanek jest ze specjalnego tworzywa medycznego, dzięki temu nadaje się do sterylizacji.

 

Koszt rocznej kuracji dla pacjenta to tylko:

1 kilogram soli kuchennej lub morskiej

109 litrów wody

 Zakup 1 kilograma soli kuchennej za ok 1 zł to koszt, jaki powstaje przy regularnym płukaniu nosa raz dziennie przez cały rok.

 

Płukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej o temperaturze ciała jest naturalną, przyjemnie działającą alternatywą dla zapobiegania, łagodzenia oraz leczenia przyczyn zatkanego nosa, zapalenia zatok i alergii na kurz i pył.

Z opublikowanych wyników (patrz poniżej) przeprowadzonych badań wynika, iż płukanie nosa dzbankiem (w porównaniu z innymi metodami) jest równie skuteczne, jak używanie elastycznej butelki, ale jednocześnie nie niesie ze sobą takiego ryzyka jak zbyt wysokie ciśnienie podczas aplikacji oraz związane z tym ryzyko rozszerzenia się infekcji do ucha środkowego. Elastyczne butelki łatwiej ulegają zanieczyszczeniu wirusami lub bakteriami ze względu na możliwość powtórnego wessania roztworu z dziurki nosowej. Dlatego też wiodący dostawca tychże butelek na polskim rynku zaleca zakup nowej butelki już po trzech miesiącach jej używania!

 

Zagraniczne badania medyczne na temat płukania nosa

Wingrave W (1902) The Nature of Discharges and Douches. Lancet: 1373-1375.
Abstrakt: Autor omawia oczyszczanie przewodów nosowych jako główny sposób leczenia róznych chorób nosa pod koniec XIX wieku.
http://aor.sagepub.com/content/11/3/407.full.pdf+html

Holmström M et al. (1997) Effect of Nasal Lavage on Nasal Symptoms and Physiology in Wood Industry workers. Rhinology 35: 108-112.
Abstrakt: Szwedzkie badania na temat wpływu codziennego płukania nosa słoną wodą na pracowników przemysłu drzewnego. Artykuł opisuje oraz potwierdza pozytywny wpływ na obserwowane objawy oraz badane funkcje nosa dla danej grupy pracowników.
http://www.kagoon.com/rhinology-35-108-112-1997effect-of-nasal-lavage-on-nasal-symptoms/main

Talbot AR et al. (1997) Mucociliary Clearance and Buffered Hypertonic Saline Solution. Laryngoscope 107:500-503
Abstrakt: Płukanie delikatnie hipertonicznym roztworem soli znacząco wpływa na leczenie jam nosowych, zarówno w chorobach chronicznych jak i po zabiegach chirurgicznych. Płukanie delikatnie hipertonicznym roztworem soli w widoczny sposób pomaga również pacjentom, u których wystepują inne przyczyny zapalenia zatok przynosowych. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-199704000-00013/abstract;jsessionid=97EF64A91191CF8314B8F2F3F6E479C8.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage

Taccariello M et al. (1999) Nasal Douching as a Valuable Adjunct in the Management of Chronic Rhino Sinusitis. Rhinology 37: 29-32
Abstrakt: Badania angielskich naukowców demonstrują wyraźną poprawę stanu przewodów nosowych oraz poprawę ogólnej jakości życia wśród pacjentów z chronicznym zapaleniem zatok przynosowych, jako efekt płukania nosa roztworem soli.
http://www.rhinologyjournal.com/download.php?id=142

Tomooka LT et al. (2000) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Abstrakt: Badania amerykańskich naukowców prowadzone na 211 pacjentach, u których występowały różnego rodzaju zapalenia nosa wraz z alergicznymi. Autorzy stwierdzili, iż codzienne płukanie nosa słoną wodą znacznie poprawiło większość obserwowanych parametrów. Doszli do wniosku, ze taka metoda leczenia posiada w sobie ogromny potencjał dla poprawy jakości życia milionów pacjentów, i to w bardzo tani sposób.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200007000-00023/abstract

Heatley DG et al.(2001) Nasal Irrigation for the Alleviation of Sinonasal Symptoms. Otolaryngology -- Head and Neck Surgery 125 (1): 44-48
Abstrakt: Codzienne płukanie nosa hipertonicznym roztworem soli znacznie zmniejsza objawy chronicznego zapalenia zatok przynosowych. W trakcie prowadzonych badan wielu pacjentów mogło obniżyć dawkowanie leków lub calkowicie odstawić ich aplikacje.
http://oto.sagepub.com/content/125/1/44.short

Wormald PJ. et al. (2004) A Comparative Study of Three Methods of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 114: 2224-2227.
Abstrakt: Na podstawie oceny radiograficznej można dojść do wniosku, ze płukanie nosa (nasal douches) pod względem docierania roztworu do zatok przynosowych jest bardziej skuteczne w porównaniu ze sprayami czy rozpylaczami.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/01.mlg.0000149463.95950.c5/abstract

Brown CL, Graham SM (2004) Nasal irrigations: good or bad? Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery 12 (1): 9–13.
Abstrakt: Płukanie nosa nie powinno dłużej być traktowane jako zwykłe uzupełnienie pielegnacji jam nosowych - jest skuteczne i zbyt rzadko stosowane. Zmniejsza nie tylko objawy, ale obniża również ilość zużywanych leków przez pacjentów. Jeśli płukanie nosa stosowane jest wraz z innymi zaleceniami lekarza, może wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych obniżyć liczbe koniecznych zabiegów chirurgicznych.
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Abstract/2004/02000/Nasal_irrigations__good_or_bad_.4.aspx

Harvey RJ et al. (2008) Effects of endoscopic sinus surgery and delivery device on cadaver sinus irrigation. Otolaryngology -- Head and Neck Surgery 139: 137-142.
Abstrakt: Endoskopowa operacja nosa i zatok przynosowych (ESS) znacząco zwiększa dostępnść zatok przynosowych na roztwór aplikowany podczas płukania nosa. Wpływ wykorzystanego aplikatora do dystrybucji roztworu zostal oceniony jako wysoki, jeżeli korzystano z dzbanka do płukania nosa (neti pot) aniżeli przy zastosowaniu elastycznej butelki, najmniejsze efekty dawal spray.
http://oto.sagepub.com/content/139/1/137.abstract

Beule A et al. (2009) Efficacy of different techniques of sinonasal irrigation after modified Lothrop procedure. American journal of rhinology & allergy 23(1): 85-90.
Abstrakt: Płukanie nosa elastyczną butelką daje najwięcej efektów w pozycji głową skierowaną w dól (vertex to floor). Pozycja lekko pochylona nad umywalka (bending over the sink) może być również stosowana podczas płukania zatok czołowych. Aplikowanie sprayów jest najmniej skuteczne w jakiejkolwiek pozycji.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379619

Welch KC et al. (2009) Clinical correlation between irrigation bottle contamination and clinical outcomes in post-functional endoscopic sinus surgery patients. American journal of rhinology & allergy 23(4): 401-404.
Abstrakt: Na butelkach stosowanych do płukania nosa po operacjach jam i zatok przynosowych (ESS) odnotowano widoczny poziom zanieczyszczenia bakteriami, ich stopień wzrastał po tygodniu stosowania.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671255

Keen M et al. (2010) The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. Laryngoscope 120(10): 2110-2114.
Abstrakt: Pacjenci, podczas płukania jam nosowych oraz zatok zanieczyszczają stosowane butelki. Najczęściej pojawia się bakteria Staphylococcus aureus - występuje w formie biofilmu. Jednoczesna infekcja jam i zatok przynosowych odnotowana była w 51% przypadków. Zanieczyszczenia butelek można redukować stosując powszechne metody dezynfekcji (np. roztwór 1% NaClO z 19% NaCl, lub w mikrofalówce).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824637

Fokkens WJ et al. (2012) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2012). Rhinology supplement 23: 1-298.
Abstrakt: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego (ERS) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) w sprawie metody leczniczej zatok przynosowych i polipów nosa. Na podstawie analizy 2071 publikacji, które zostały wyselekcjonowane według kryteriów medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine – EBM) powstało kompendium najbardziej współczesnej i najbardziej wiarygodnej wiedzy z zakresu zapaleń zatok przynosowych. Płukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej wymieniane jest wsród metod leczenia.
http://www.rhinologyjournal.com/Documents/Supplements/supplement_23.pdf
http://www.ep3os.org/p_translations2012.php?id=polish

Strony www, gdzie mozna znalezc zbiór informacji na temat plukania nosa:

The American Rhinologic Society: Nasal/Sinus Irrigation
http://care.american-rhinologic.org/irrigation

Medycyna Praktyczna - Otolaryngologia

http://www.mp.pl/otolaryngologia/nos_i_zatoki

Wyrób Medyczny Rhino Horn™ - dzbanek do płukania nosa jest zalecany przez lekarzy w chorobach: uszu, nosa i gardła!...
Dzbanek do Płukania nosa Rhino Horn™ - zielony

Dzbanek do Płukania nosa Rhino Horn™ - zielony

55,00 zł
50,00 zł
Do koszyka